Moje aktivity

Co nabízím?

  • koučování (cyklus individuálních setkání zaměřený na předem stanovenou tématickou oblast a cíl), více info zde
  • mentoring a poradenství (v oblasti vzdělávání, rozvoje, HR, selfmanagemtu a osobní efektivity, rozvoj lektorů a koučů apod.)
  • vedení kurzů a workshopů (seberozvoj, sebepoznání, koučink, mentoring, komunikace, týmová práce, manažerské dovednosti a leadership, self/time management, zdroje energie a zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření, rozvíjení kreativity, pozitivní myšlení apod.)
  • rozvojové programy sestávající z kombinace koučování, konzultací a workshopů (příprava, realizace, průběžná podpora, např. manažerský rozvoj, práce s talenty, zaškolovací procesy, podpora topmanagementu, prevence syndromu vyhoření)
  • publikační činnost (více info zde)
  • tvoření pomůcek pro osobní rozvoj (citáty, karty s koučovacími otázkami apod).

Hlavní témata kurzů a koučování: 

SEBEPOZNÁNÍ   aneb "Člověk je tím větší, čím více je sám sebou. Exupéry"
Můj osobnostní typ, mé silné stránky, vzorce úspěchu. Jak je nejlépe využít při práci s lidmi. Význam sebepoznání pro efektivní komunikaci, týmovou práci, obchodní a manažerskou činnost.
 
SEBEŘÍZENÍ       aneb "Kdo chce řídit / vést / inspirovat druhé, musí umět nejprve řídit sebe." 
Řízení času, prioritizace, zvládání stresu, emocí a změn. Zvládání časožroutů a zlodějů energie (vnějších a vnitřních). Kotel energie - co mně dává energii, co energii bere - co s tím mohu dělat. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně se svou energií. Techniky mindfulness.
 
SEBEROZVOJ    aneb "Sám sobě koučem" a "Jak hořet, ale nevyhořet".
Jak naplnit smysluplně svůj potenciál, být sám sebou a inspirovat druhé.
 
ZDROJE ENERGIE aneb "Jak získávat energii a rozvíjet psychickou odolnost".
Psychická odolnost jako klíčová dovednost do dnešní doby. Individuální antistresový program. Souvislosti mezi psychikou a tělem a jak jich využívat v každodenním životě. Jak být fit na těle a na duši.
 
Kurzy jsou zaměřeny na představení hlavních bodů tématu, pochopení souvislostí a praktický nácvik dovedností. Záměrem je přinášet inspiraci pro praxi a zprostředkovat prožitek, který informace zakotvuje a podporuje jejich zapamatování. Absolvováním kurzů prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi, získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

                                                                                       

Co můžete ode mne očekávat?

Soustředěný zájem, profesionální, vstřícný a efektivní přístup, podporu, naslouchání a hloubku naladění, inspiraci, tvořivost, flexibilitu, víru v lidský potenciál, praktický, systematický a na akci orientovaný přístup.
 
Více než 25 let zkušeností se vzděláváním dospělých a seberozvojem (stále se vzdělávám), má práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zvědavostí a citlivou pozorností.
 

Na čem stavím?

Umění a dovednost koučování, lektorování, facilitace, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), ES® (Energy Streaming), systemických konstelací a LMA (principy Labanovy analýza pohybu) a mnoha dalších přístupů a metod.

Koučovací kompetence podle Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etických kodexů těchto profesních organizací koučů.

 

Společně najdeme řešení šité na míru právě vám -  vašim potřebám, představám, cílům a situaci.

 

                                                                              
                                                                                            

 

Kontakt

PhDr. Anna (Anita) Crkalová INVENCE Budečská 31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

koučovna Anny Letenské 7, Praha 2 - Vinohrady
(na rohu s Vinohradskou ulicí,
2 min od nám.Míru - metro A,
nebo Muzeum - metro A/C,
nebo tram č.11 nebo 13, zastávka Italská)

3.patro, zvonek TAKT


+420 603 461 289
anita.invence@gmail.com