Moje aktivity

Co nabízím?

 • koučování (cyklus individuálních setkání zaměřený na předem stanovenou tématickou oblast a cíl), více info zde
 • mentoring a poradenství (v oblasti vzdělávání, rozvoje, HR, selfmanagemtu a osobní efektivity, rozvoj lektorů a koučů apod.)
 • vedení kurzů a workshopů (seberozvoj, sebepoznání, koučink, mentoring, komunikace, týmová práce, manažerské dovednosti a leadership, self/time management, zdroje energie a zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření, rozvíjení kreativity, pozitivní myšlení apod.)
 • rozvojové programy sestávající z kombinace koučování, konzultací a workshopů (příprava, realizace, průběžná podpora, např. manažerský rozvoj, práce s talenty, zaškolovací procesy, podpora topmanagementu, prevence syndromu vyhoření)
 • publikační činnost (více info zde)
 • tvoření pomůcek pro osobní rozvoj (citáty, karty s koučovacími otázkami apod), Inspirace

Hlavní témata kurzů a koučování: 

SEBEPOZNÁNÍ   a jeho význam pro komunikaci, týmovou práci, obchodní činnost a vedení lidí.
  Můj osobnostní typ, mé hodnoty, mé silné stránky, vzorce úspěchu. Jak je nejlépe využít při práci s lidmi.
 
SEBEŘÍZENÍ       aneb "Kdo chce řídit / vést / inspirovat druhé, musí umět nejprve řídit sebe." 
Řízení času, prioritizace, zvládání stresu, emocí a změn. Zvládání časožroutů a zlodějů energie (vnějších a vnitřních). Kotel energie - co mně dává energii, co energii bere - co s tím mohu dělat. Praktické tipy, jak nakládat vědomě a bezpečně se svou energií. Techniky mindfulness.
 
SEBEROZVOJ    aneb "Sám sobě koučem" a "Jak hořet, ale nevyhořet."
   Jak naplnit smysluplně svůj potenciál, být sám sebou a inspirovat druhé.
 
Kurzy jsou zaměřeny na představení hlavních bodů tématu, pochopení souvislostí a praktický nácvik dovedností. Záměrem je přinášet inspiraci pro praxi a zprostředkovat prožitek, který informace zakotvuje a podporuje jejich zapamatování. Absolvováním kurzů prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi, získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

 

       

NOVINKA: 

workshop / koučování na téma INSPIRACE (nejen) OBRAZEM A POHYBEM

 Z programu:

 • Jaký vliv má zapojení všech smyslů na myšlení, prožívání a chování. Smysluplné smysly.
 • Obraz řekne více než 1000 slov: síla vizualizace (vnější a vnitřní).
 • Co přináší práce s pohybem a prostorem pro seberozvoj.
 • Moc symbolů, metafor, příběhů.
 • Rozvíjení mindfulness, dosažení stavu FLOW.
 • Podpora vnímání různých perspektiv.
 • Inspirace pro dosahování cílů a záměrů - využití potenciálu naplno.
            

Obsah je sestaven na základě zkušeností z praxe, s využíváním metod neurolingvistického programování (NLP), systemického přístupu, poznatků neurověd a metod práce s tělem a pohybem.

Forma: učení prožitkem, který vás rozpohybuje :) Na vlnách tvořivosti, radosti a inspirace. S lehkostí a hravostí, přitom do hloubky. Uvnitř i venku v přírodě.

Určeno pro: lektory, konzultanty, kouče, pedagogy, manažery a všechny, které zajímá osobnostní rozvoj.

Cíle: představení a vyzkoušení technik (sebe)koučování, využívajících práci s obrazem, dalšími smyslovými podněty, pohybem a prostorem.

Se záměrem naplňovat potenciál našich zdrojů a podpořit dosahování záměrů. Najít vlastní styl aneb "buďme sví a nebuďme z toho nesví" :)

Co Vám účast přinese:

prohloubíte sebeporozumění, podpoříte osobní efektivitu a  tvořivost, poznáte své zdroje energie a naučíte se je účinně využívat, rozšíříte repertoár tipů pro práci s lidmi, získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.

Pro více info mě kontaktujte na anita.invence@gmail.com.

                                                                

                                                                          

                                                                                        

Co můžete od mého přístupu očekávat?

 • můj soustředěný zájem, profesionální, vstřícný a efektivní přístup, podporu, naslouchání a hloubku naladění, inspiraci, tvořivost, flexibilitu, víru v lidský potenciál, praktický, systematický a na akci orientovaný přístup,
 • umění a dovednost koučování, lektorování, facilitace, využití MBTI® (osobnostní jungovská typologie), NLP (neurolingvistické programování), ES® (Energy Streaming), systemických konstelací a LMA/BF (Labanova analýza pohybu/ Bartenieff Fundamentals) a mnoha dalších přístupů a metod,
 • koučovací kompetence podle Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC) a podle ICF (International Coach Federation) a dodržování Etických kodexů těchto profesních organizací koučů,
 • více než 25 let zkušeností se vzděláváním dospělých,
 • integraci zkušeností z praxe a profesního backgroundu (stále se vzdělávám a procházím výcviky a seberozvojem),
 • má práce mě moc baví a přistupuji k ní s pokorou, zvědavostí a citlivou pozorností.
 • Mým záměrem je společně s vámi najít řešení a poskytnout služby šité na míru právě vám ... vašim potřebám, představám, cílům a konkrétní situaci.
 
         
 
          
 
           

 

Kontakt

PhDr. Anna (Anita) Crkalová INVENCE Budečská 31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

koučovna Anny Letenské 7, Praha 2 - Vinohrady
(na rohu s Vinohradskou ulicí,
2 min od nám.Míru - metro A,
nebo Muzeum - metro A/C,
nebo tram č.11 nebo 13, zastávka Italská)

3.patro, zvonek TAKT


+420 603 461 289
anita.invence@gmail.com