Labanova analýza pohybu

                            

Zakladatel tohoto přístupu Rudolf Laban (1879 -1958) integroval znalosti o pohybu v mnoha souvislostech. Zaměřoval se na vnímání těla, prostoru kolem nás a dynamiky pohybu. Rozlišoval různé charakteristiky pohybu, například váhu, fokus, čas, plynutí. Kombinacemi těchto charakteristik vzniká popis psychických stavů.

Rudolf Laban se zabýval základními tématy:                                                                

  • Vnitřní – Vnější
  • Stabilita – Mobilita
  • Funkce – Exprese
  • Zotavení – Námaha

          

 

Při analýze pohybu se zaměřoval na čtyři oblasti, tzv. BESS (Body = tělo, Effort = úsilí, Space = prostor, Shape = tvar).

 

 

Při pozorování dynamiky pohybu, tzv. úsilí - Effort, R.Laban sledoval tyto charakteristiky a znázorňoval je graficky, vznikala tak Labanova notace pohybu.

  • VÁHA:            těžká - lehká
  • ČAS:              zpomalující  - zrychlující
  • FOKUS:          přímý - nepřímý
  • PLYNUTÍ:        volné – vázané (kontrolované)

                                                                                    

 

Informace o zakladateli Rudolfovi Labanovi a jeho metodě Laban Movement Analysis (LMA):

en.wikipedia.org/wiki/Laban_Movement_Analysis

 

 

Kontakt

PhDr. Anna (Anita) Crkalová INVENCE Budečská 31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

koučovna Anny Letenské 7, Praha 2 - Vinohrady
(na rohu s Vinohradskou ulicí,
2 min od nám.Míru - metro A,
nebo Muzeum - metro A/C,
nebo tram č.11 nebo 13, zastávka Italská)

3.patro, zvonek TAKT


+420 603 461 289
anita.invence@gmail.com